Bokwert yn de media

Bokwert yn de media

Omrop Fryslân makke op 28 septimber yn Ysbrechtum opnamen.
Sy binne te sjen op de site fan de Omrop.
Dat kin troch op dit linkje te klikken. (Foto Piet Douma)

De Ljouwerter Krante hie moandei 9 oktober in resinsje, skreaun troch Marit de Weerd.
Derút ûndersteand sitaat:

“Voor zover de titel het nog niet deed vermoeden, laten de twee grote CH2018-banners die het podium
flankeren er geen misverstand over bestaan: deze voorstelling gaat over Culturele Hoofdstad.
Niet in Leeuwarden, maar in het dorp Bokwert welteverstaan. In de hoofdstad is het culturele
evenement uitgedraaid op een fiasco en nu krijgt het middelgrote dorp de kans om het stokje
over te nemen.
Acteurs Jan Arendz en Marijke Geertsma staan achter een houten desk en spelen met zijn
tweeën de zes personages die een besluit moeten nemen over het zich al dan niet kandidaat stellen
voor Kulturele Hoofdplaats 2018.
Dat is nog niet zo gemakkelijk aangezien de standpunten van de bestuursleden uiteenlopen en de
onderlinge verhoudingen ook niet al te best zijn.
De voorstelling is te typeren als kluchtige satire. Uiteraard zijn er veelvuldige speldenprikken
richting Leeuwarden 2018: over het logo, de directeur en het ‘verplichte’ internationale karakter. Ook het veelgebruikte
begrip mienskip krijgt er van langs: in Bokwert stikt het van de tweespalt en de geheimen waardoor er van een hechte
gemeenschap geen sprake is.
Aanvankelijk is de voorstelling wat de vorm betreft vermakelijk om naar te kijken. Het switchen tussen rollen werkt
komisch en komt het beste tot zijn recht bij de meer uitgesproken typetjes, zoals de norse Cora en de flamboyante Feije.”

Ek Frysk Journaal hie in resinsje: