Een Jammerlijck Klaachlied

klaachliedJan en Marijke werken mee aan de voorstelling “Een Jammerlijck Klaachlied”, die op 1 en 2 juni wordt gespeeld in de Gertrudiskerk in Workum (aanvang 20.45 uur). Marijke Geertsma doet de regie en productie. Jan Arendz is Caspar de Robles en Thijs Feenstra de destijdse burgemeester van Workum, Frederik van Inthiema. Verder werken mee het Frysk Fanfare Orkest, jazzkwartet Talking Cows en het koor Sjongsum uit Workum en sopraan Tineke Rozeboom en ook nog een aantal Spaanse muzikanten en figuranten.

Tegen de achtergrond van geprojecteerde filmbeelden wordt het verhaal van de Nederlandse opstand tegen de Spanjaarden van twee kanten belicht. Aan de ene kant de Spaanse stadhouder van Friesland en Groningen, Caspar de Robles, de man met de twee gezichten, bekend van het beeld op de zeedijk bij Harlingen. Hij zorgde voor de dijkversterkingen, maar als overtuigd Spaans katholiek “bestreed” hij ook mensen van een ander geloof. Zo liet hij de doopsgezinde schipper Spuyt arresteren, nam hem zijn geld af en joeg hem de dood in. Aan de andere kant de Workumer burgemeester Frederik van Inthiema die zich aansloot bij de geuzen. “Een Jammerlijck Klaachlied” is in het kader van LF-2018 “Ûnder de Toer” en een idee van Frits Boersma.

Informatie over de voorstelling en de kaartverkoop is te vinden op http://www.hetfilmverhaal.nl.
Op internet staat ook een trailer: https://youtu.be/KPaGaYWdwvs.