Bokwert, Culturele Hoofdplaats 2018

Bokwert-veenstra

‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’ is in theatervoorstelling over een gemiddeld Fries dorp, dat plotseling de mogelijkheid krijgt om in 2018 Culturele Hoofdplaats te worden. Je zou verwachten dat iedereen zich er in grote saamhorigheid  voor gaat inzetten, maar in de praktijk blijken de meningsverschillen groot te zijn. Net als het geval is  bij Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.
Waar wordt  in Bokwert over gestreden? Moet er in Bokwert ook een fontein komen? Is de grutto de enige vogel die bedreigd wordt? Is het dorpsfeest cultureel erfgoed?
‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’ gaat ook over onderlinge verhoudingen, persoonlijke verhalen, conflicten en over hedendaagse strubbelingen.
De verhaaltjes over Bokwerd werden in de jaren ’70 bedacht door schrijver/journalist Rink van der Velde (1932-2001) en gepubliceerd in de Leeuwarder Courant. Hij beschreef vergaderingen van een Vereniging van Dorpsbelang in een niet bestaand dorp. Een dorp met een bevolking die meende dat men altijd op moest nemen tegen de ‘Hoofdplaats.’ Het Nederlands van de Bokwerders staat stijf van de frisismes, waardoor het bij de lezer hilarisch overkomt.
‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’ is tevens de kroniek van een Fries dorp, over hoe het was en hoe het is en waar het gemeenschapsgevoel onder druk staat door alle  moderne invloeden.
Deze  humoristische voorstelling met tragikomische elementen, geschreven door Bonne Stienstra, wordt gespeeld door Jan Arendz en Marijke Geertsma, die elk drie rollen voor hun rekening nemen en gastspeelster Anneke Hondema. Dat alles onder de regie van Bruun Kuijt. (Foto Cees Veenstra)