De man van je leven

J&Mteaterwurk zet na de zomer van 2019 “De man fan dyn  libben” op de planken. Het is een vertaling van het stuk dat Arthur Japin schreef op basis fan zijn boek uit  2013. Het verhaal draait om de ernstig zieke Tilly die niet wil dat haar man alleen achterblijft. Zij zoekt een goede vriendin voor hem en als die op visite komt, blijkt dat de twee elkaar al heel goed kennen. De drie rollen worden gespeeld door Marijke Geertsma, Anke Bijlsma en Jan Arendz.

Er zijn al veel data en speellocaties van “De man fan dyn libben” bekend. Deze staan op de speellijst die via deze link is te vinden.

Personages 

scene man fan dyn libbenTilly
Tilly is een nuchtere vrouw die gewend is de touwtjes in handen te hebben. Nu ze ziek is en erachter komt dat haar man haar bedriegt, is ze voor het eerst echt de controle kwijt. Die probeert ze koste wat kost terug te krijgen. Ze heeft het beste met haar man voor en ze is een warme vrouw, al heeft ze haar verdriet en valt het haar zwaar om afscheid te nemen van dit leven.

Marius
Markus is een vrij nuchtere, ietwat saaie, doodgewone man. Hij is academicus, en zijn affaire past eigenlijk helemaal niet bij zijn milde, brave karakter. Markus is een man die zichzelf zonder vrouw niet heel goed weet te redden in zijn leven.

Iris
Iris is een ietwat verbitterde vrouw, die alles wel op orde heeft in haar leven, behalve op het vlak van de liefde. Iris heeft wel wat scherpere karaktertrekken dan Tilly – misschien omdat zij de liefde uiteindelijk niet echt gevonden heeft – maar ze lijkt wel veel op haar. Iris is intelligent. Zij gaat zelfstandig maar ook onzeker door het leven

Over Arthur Japin

Arthur Japin (1956) wilde in zijn kindertijd zo nu en dan iemand anders zijn. Hij werd gepest en zowel geestelijk als lichamelijk mishandeld en hij bevond zich in een isolement. Het pesten ging door tot hij zestien werd. Het scheppen van een fantasiewereld, de vlucht uit de realiteit, was een middel om te overleven.
De liefde voor ‘het toneel’ zat er al vroeg in. Arthur volgde na het gymnasium in Haarlem en in Londen een opleiding aan de toneelschool The School of Dramatic Arts.
Terug in Amsterdam studeerde hij twee jaar Nederlandse taal- en letterkunde en stapte vervolgens over naar de Kleinkunstacademie. In 1982 studeerde hij hier af.
Hij speelde rollen voor radio, film en televisie (o.a. in de film “Flodder“, de televisieseries Goede tijden, slechte tijden en Onderweg naar morgen) en op het toneel bij onder andere Toneelgroep Centrum en de Theaterunie.
In 1987 ontdekte hij het historische, maar tot dan toe onbekende verhaal van twee Afrikaanse prinsjes die in het negentiende-eeuwse Nederland als Hollanders werden opgevoed.
Hij stopte met acteren en begon te schrijven. Ondertussen schreef hij diverse korte verhalen, hoorspelen, toneelstukken en televisiefilms. In 1996 debuteerde hij met de verhalenbundel Magonische verhalen. Zijn debuut werd veelgeprezen in de literaire kritiek, maar hij brak pas bij een groot publiek door met zijn tweede boek, het verhaal van de twee prinsjes: de roman De zwarte met het witte hart, die wereldwijd vertaald werd en die hem internationale roem bezorgde.
De man van je leven is van 2013 en later door Japin zelf bewerkt tot een toneelstuk.

Deze voorstelling werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van:
Dizze foarstelling is mooglik troch de stipe fan

Stichting Van Teyens Fundatie,
Stichting tot Steun Maatschappelijke Dienstverlening Zuidwest Friesland,
Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer,
Emmaplein Foundation,
Boersma Adema Stichting,
Van der Meer-Boerema Stichting,
Julia Jan Wouters Stichting,
Fonds de Lege Knip,
Sint Anthony Gasthuis Fonds,
Feitsma Fûns Fwar it Frysk,
Gemeente Noardeast-Fryslân,
Gemeente Achtkarspelen,
Fonds Bolsward Dronrijp 1993,
Gemeente Heerenveen,
Gemeente De Fryske Marren,
Stichting Westermeer,
Douwe Kalma Stifting,
Stichting Het Olde Burger Weeshuis Sneek
Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis Leeuwarden
Boelstra Olivier Stichting
Gemeente Súdwest-Fryslân
Gemeente Ljouwert
Provincie Fryslân
Gemeente Tytsjerksteradiel