Schrijf iets in het gastenboek.

 
 
 
 
 
Velden met een * zijn verplicht.
Uw mailadres wordt niet gepubliceerd.

We behouden ons het recht voor om de reacties in dit gastenboek te beheren.
JM teaterwurk schreef op 27 april 2017 at 18:16:
Dag Marijke,
Wat in prachtige foarstelling freed yn Jorwert en mei ferbasing haw ik lustere nei it stikje oer cel numer 17... Itselfde numer wer myn pake ek yn siet, en myn heit (toen 12) sa'n trauma fan oerhalden had. Ek ik ,bin in tredde generaesje oarlochsbern, net oer praete wie it motto en altyd libje yn angst.
By de doar hawwe mei elkoar praet en ferteldesto dasto in mail krigen hiest fan ien die't ek yn cel 17 sitten hat, der haw ik belangstelling foar.
Groetnis, en excuses foar myn bargefries,ik skriuw net geef..
Nyncke Riemersma