MEER OVER “ECHT WIER!”

Het thema van Echt wier! is: ‘de relatie op oudere leeftijd.’

Uit onderzoek is gebleken dat het percentage scheidingen van mensen, die langer dan 30 jaar getrouwd zijn, toeneemt. Mensen kiezen er vaker voor om alsnog uit hun huwelijk te stappen voor nieuw geluk en opnieuw te beginnen. Hadden vorige generaties wellicht meer plichtsbesef en de wil het huwelijk ‘vol’ te maken? Was het belangrijker om een goede echtgenoot te zijn dan te scheiden op latere leeftijd? Vrouwen waren thuis, mannen verdienden de kost. De meeste vrouwen schikten zich naar hun man. Tenslotte waren echtparen vroeger ook meer en vaker economisch aan elkaar verbonden.
Tegenwoordig hebben vrouwen en mannen meer hun eigen leven, na de pensionering komen ze samen thuis te zitten en moeten zij een nieuwe weg vinden om de tijd met elkaar te ( ver)delen. Na jaren van onafgebroken werken is het vaak even wennen nadat je het dagritme bent kwijt geraakt. Ook contact met collega’s en de voldoening die je uit je werk haalde kun je sterk missen.
Naar aanleiding van de Corona-crisis blijkt hoe groot de wissel is, die er wordt getrokken op mensen, die (noodgedwongen) thuiszitten en (opeens) meer tijd met elkaar moeten doorbrengen en daardoor moeten uitvinden hoe ze deze tijd opnieuw verdelen.
Dan blijkt plotseling, dat dit nu niet alleen een pensioneringsprobleem is, maar door de veranderende situatie door het Coronavirus het probleem ineens in alle lagen- en leeftijden van de bevolking speelt.