In december 2012 hebben Jan en Marijke na 38 jier afscheid genomen van Tryater. In 2014 is het 40 jaar geleden dat zij voor het eerst in de Friese beroepstoneelwereld te zien waren.

Jan en Marijke zijn niet alleen collega’s maar ook al bijna even lang getrouwd. Deze voorstelling gaat daarom ook over het wel en wee van een acteursechtpaar in- en ook buiten de schijnwerpers. Naast een schat aan informatie over wat de acteurs op het toneel hebben meegemaakt, gaat de voorstelling ook over de drukke werkzaamheden in combinatie met kinderen. Maar ook het thema ouder worden en de verandering die daar mee gepaard gaat, komt aan de orde. Dit allemaal gesitueerd in Friesland, met zijn uitzonderlijke culturele landschap.

‘It Jubileum’ gaat over het 60 jarig jubileum van een acteursechtpaar in Fryslân. In de voorstelling ‘It Jubileum’ willen Jan en Marijke niet hun 40 jarig jubileum vieren, maar samen met het publiek het 60 jarig jubileum. Door er nog 20 jaar bij op te tellen, putten zij niet alleen uit eigen ondervinding, maar laten zij ook nog een licht schijnen over de toekomstige 20 jaar. Toekomstjaren waar niemand nog van kan weten, wat er zal gebeuren…

‘It Jubileum’ werd geschreven door Jan en Marijke en werd ook door hen zelf gespeeld. De regie was in handen van Bruun Kuijt, die ook ‘Sterk Staaltsje’ regisseerde .

‘It Jubileum’ hebben wij gespeeld in 2014 – 2015 en nog twee in 2016.
De laatste voorstelling was in Harderwijk voor de Fryske Krite.
In totaal 73 voorstellingen. Nu is het weer tijd voor wat anders…

Flyer It Jubileum