STERK STAALTSJE

Een vertelvoorstelling vol verhalen, anecdotes en grappen. Een mens zit vol verhalen; zelf meegemaakt of bewaard gebleven door overlevering.Waar gebeurde verhalen, die door de vertellers meestal nog wat mooier worden gemaakt: sterke verhalen of sterke staaltjes.

Er was een tijd, dat mensen niet konden lezen en schrijven. Mensen vertelden elkaar verhalen, die daarna werden doorverteld, wel of niet een beetje veranderd of aangedikt. Toen de verhalen opgeschreven werden, verschenen de eerste boeken enzo bleven de verhalen bewaaard. Maar hoeveel verhalen gaan er verloren, omdat ze niet zijn opgeschreven…

Jan en Marijke hebben van veel mensen uit heel Fryslân bijzondere verhalen gehoord en aangeleverd gekregen en van dit mooie materiaal hebben zij samen ‘Sterk Staaltsje’ geschreven. ,,Wij willen de kracht van het verhaal weer tot leven brengen en er met andere vertellers voor zorgen, dat deze bijzondere volkscultuur bewaard blijft.” Zij vertellen deze verhalen, anecdotes en grappen aan de bar van het café of het dorpshuis. Sterke staaltjes om je over te verwonderen, om bij stil te staan, maar vooral ook om te lachen.

Zoveel mensen, zoveel verhalen.
Verhalen om te koesteren.
Verteld met woorden, klanken en
zo nu en dan stilte, zodat je
de warmte voelt,
de kleuren ziet,
de geuren ruikt
en de muziek hoort.
Zolang er mensen zijn, blijven er verhalen.

MEDEWERKERS

Jan en Marijke hebben ‘Sterk Staaltsje’ ook gespeeld in 2011, toen nog in dienst van Tryater. Met dank aan alle medewerkers van de eerste serie ‘Sterk Staaltsje’ en natuurlijk aan alle verhalenvertellers uit Fryslân. Sterk Staaltsje kan nog gespeeld worden… Voor meer informatie 06-44282677.

STERK STAALTSJE
Tekst en spelers: Jan Arendz en Marijke Geertsma
Regy: Bruun Kuijt
Kostuums: Lidwien van der Veer
Fotografie: Linus Harms
Ontwerp affiche en flyer: Trijntje Stoker

poster