‘Doubt’ wordt ‘Twifel’.

Jan Arendz en Marijke Geertsma hebben voor deze productie het toneelstuk en de film ‘Doubt’ van John Patrick Shanley vertaald en bewerkt. Ze hebben ook het toneelstuk geregisseerd.
De ideeën en de inspiratie voor ‘Twifel’ kwamen tijdens het kijken naar de film ‘Doubt’ met Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman en Amy Adams. Ze kenden het toneelstuk al en na het bekijken van de film zagen Jan en Marijke mogelijkheden om het stuk te bewerken voor een openluchtspel. 
Jan en Marijke kregen de kans om hun ideeën voor deze voorstelling te presenteren bij de Iepenloftspulcommissie van Dronryp. En met succes: de commissie ging mee in het voorstel en gaf de regie aan Jan en Marijke.

De commissie besloot echter door omstandigheden om het openluchtspel van het jaar 2014 over te slaan. Gelukkig waren Jan en Marijke bereid om ‘Twifel’ 
in 2015 te regisseren. In het begin van dit jaar begonnen de repetities en ondertussen zijn de voorstellingen te zien geweest in Dronrijp en vond bijna iedereen het een indrukwekkende voorstelling.

‘Twifel’ speelt zich af in een katholieke gemeenschap en het gaat over (machts) misbruik. De laatste jaren is het misbruik van kinderen door volwassenen regelmatig in het nieuws. Jarenlang was er een taboe over dit onderwerp en nog is het niet gemakkelijk om de waarheid boven tafel te krijgen.

Als de jonge non Beatrice laat doorschemeren aan haar meerdere – de oudere non Agaath – dat pastoor Blom wel wat al te veel aandacht besteedt aan een speciale leerling, begint de twijfel. Is er echt wat aan de hand of bekommert pastoor Blom zich alleen maar om Ronald, zonder bijbedoelingen, omdat de jongen het thuis moeilijk heeft? Er ontstaat een strijd tussen begrip en onbegrip en wie doet wie onrecht aan?

Prachtige rollen

‘Twifel’ is een toneelstuk met prachtige rollen. Er zitten een paar grote rollen in het stuk, maar ook de kleinere rollen zijn belangrijk voor de sfeer van het stuk. Het speelt zich af op verschillende locaties, zoals een kerk, een school en buiten. Het decor is door ontwerper Tom Reeders zo gemaakt dat al die locaties zichtbaar zijn en de scénes vloeiend in elkaar over kunnen gaan. De kleding, ontworpen door Johan Prosje, dragen bij aan het maken van een sfeervol geheel. Popkoor FromUs en het koor Schola Cantorum Frisiae hebben ook een belangrijk aandeel in het stuk. Beide koren zingen a capella. De dames van FromUs vormen het kerkkoor en zorgen voor mooie overgangen tussen de scénes. De Gregoriaanse liederen van Schola Cantorum Frisiae sluiten prachtig aan bij de thematiek van de voorstelling. Twifel is op woensdag 10 juni in premiére gegaan. De pers had veel waardering voor de voorstelling en het spelen.

In de media

De Leeuwarder Courant had als kop: ”Het vergif van de twijfel met nuance” en schreef: “het is de schrijver John Patrick Shanley gelukt om met het stuk “Doubt” veel theater – en filmbezoekers op het puntje van de stoel te krijgen. In Dronrijp is het niet anders”.
En het Friesch Dagblad had als kop: “Een Godshuis met twijfel in Dronrijp” en schreef: “Men wordt helemaal wakker geschud in een wereld die gesloten overkomt”.