Arthur Japin bij “De man fan dyn libben”

JapinArthur Japin, de auteur van “De man fan dyn libben”, kwam zondagmiddag 3 november naar de voorstelling van JM Teaterwurk in Sneek. Hoofdrolspeelster Marijke Geertsma heeft het oorspronkelijk Nederlandstalige toneelstuk in het Fries vertaald. Het werd zondagmiddag in de bijna volle grote zaal (waar 600 mensen in kunnen) van Theater Sneek op de planken gezet. Na afloop kreeg Japin (links) een bos bloemen en een staand applaus.