De man van je leven

japin en groep

“De man fan dyn libben” dat J&Mteaterwurk momenteel op de planken brengt, is door publiek en media goed ontvangen. Anke Bijlsma, Marijke Geertsma en Jan Arendz staan “garant foar in lichte toanieljûn oer in swier tema” (LC),  de tragikomedie “slaat ankers in hart en ziel”(FD) en de ontwikkeling van het  verhaal “makket de foarstelling mear spannend as tragysk, mear grappich as somber.” (De Moanne). Hier meer uit de  recensies. Arthur Japin schreef het verhaal op basis fan zijn boek uit  2013. Het draait om de ernstig zieke Tilly die niet wil dat haar man alleen achterblijft. Zij zoekt een goede vriendin voor hem en als die op visite komt, blijkt dat de twee elkaar al heel goed kennen. Japin was zondag 3 november bij de voorstelling in Sneek en ging met de drie spelers op de foto.
Meer over het stuk en de personages, klik hier. De speeldata en -locaties van “De man fan dyn libben” staan op de speellijst (via deze link te vinden).
De voorstelling inde Harmonie Leeuwarden (1 maart ‘s middags) is verplaatst naar de grote zaal en daarom zijn er vanaf woensdag 19 februari weer kaarten beschikbaar (kasse Harmonie: 058-2330233).

"Man fan dyn libben" trekt volle zalen

“Man fan dyn libben” is een succes. Het stuk trekt op veel plaatsen volle zalen. Voor de aanvang stond er op de Westersingel in Sneek een lange rij belangstellenden die naar binnen wilden (Foto Henk van der Veer). Al vele zalen tijdens de reeks voorstellingen in Friesland waren uitverkocht. Niet alleen in de Waterpoortstad waar 600 mensen in de grote zaal een zitplaats vonden, maar ook in de Twee Gemeenten in Jirnsum. De laatste voorstelling is op 1 maart 2020 in de Harmonie in Leeuwarden, waar tijdens de opening van het Noordelijk Filmfestival de korte film “de Lêste Dûns” met Jan Arendz en Marijke Geertsma voor het eerst werd vertoond.

Rabo steunt JM Teaterwurk

Een mooi bedrag mochten Jan en Marijke van JMTeaterwurk onlangs in ontvangst nemen. Ruim 500 euro was voor de toneelgroep de opbrengst van de Clubsupportactie die de Rabobanken organiseerden. Leden van de rabobank mochten stemmen op verenigingen en organisaties die zich voor de actie hadden aangemeld. Naar rato van het aantal stemmen werd een bedrag toegekend.