It wie op in simmerjûn

Jan Arendz speelt volgend jaar met de van toneel, film en televisie bekende actrice Joke Tjalsma uit Amsterdam (geboren in Nijland en opgegroeid in Sneek) “It wie op in Simmerjûn”. Dit Friestalige toneelstuk is geschreven door Bouke Oldenhof en wordt geregisseerd door Jos Thie. Het verhaal van deze productie van Pier21 gaat over Theo en Anneke die elkaar op latere leeftijd hebben ontmoet. Theo helpt Anneke zo goed als het maar kan bij het vinden van de goed plekje voor haar vader Daniël en haar moeder Wimmy, in een verzorgingshuis. Deze ouders zijn nu op een leeftijd dat ze niet meer met Daniëls grote hobby het draaiorgel op pad kunnen. Daniël en Wimmy hebben echter andere plannen. Zij willen niet afhankelijk van anderen zijn. Ze willen samen uit het leven stappen, na een laatste dans op de muziek van “It wie op in Simmerjûn”. De première is op 16 januari in Theater Sneek.
Ga hier naar de speellijst

Een Jammerlijck Klaachlied

De voorstelling “Een Jammerlijck Klaachlied” op 1 en 2 juni in de Gertrudiskerk in Workum is goed ontvangen.  De Leeuwarder Courant noemde het “een onvergetelijke geschiedenisles”. Jan Arendz speelde  Caspar de Robles. Verder werkten mee Thijs Feenstra als de burgemeester van Workum uit die jaren, het Frysk Fanfare Orkest, jazzkwartet Talking Cows, het koor Sjongsum uit Workum en de sopraan Tineke Rozeboom. Marijke Geertsma was verantwoordelijk voor de regie en productie.

Prettige feestdagen

Jan en Marijke en de vrijwilligers van JM Teaterwurk wensen alle vrienden, bekenden en alle bezoekers van hun voorstellingen een goed en gezond 2019.

Jan Arendz op de preekstoel

Vrijdag 9 november stond Jan Arendz in de Sneker Oosterkerk op de preekstoel. Niet als lekenprediker, maar als de verteller van het “Verhaal van Sneek”. Jan Brens, bekend van een aantal muzikale elementen had de “hoogtepunten” van de Sneker historie gelardeerd met toepasselijke liedjes. Die werden gebracht door de sopraan Jannet Rienks, het Súdwestkoor en Shantykoor De Brûskoppen uit Scharnegoutum. Het publiek in de zo goed als volle kerk beluisterde de muziek die verzorgd werd door het Fries Blazers Ensemble en pianist/organist Jan Moens.

"Freonen" mee
uit varen

De vrijwilligers vormen een zeer belangrijke groep “stipers” voor Marijke Geertsma en Jan Arendz. Niet alleen omdat zij de beide toneelspelers op allerlei manieren bij staan, maar ook vanwege de respons die ze van hen krijgen. Daarom  werd medio september een boottocht met een hapje en een drankje voor de meer dan 50 vrijwilligers georganiseerd. Bij daglicht werd vertrokken en in het avondlijke duister meerde de Toerist weer in Sneek af. De sfeer was zo ontspannen en feestelijk dat Jan met accordeonist Jappy Kooistra een Italiaanse aria vertolkte.