De man van je leven

scene

J&Mteaterwurk zet vanaf 4 oktober 2019 “De man fan dyn  libben” op de planken. (Foto J1 Film en Fotografie)

Het is een vertaling van het stuk dat Arthur Japin schreef op basis fan zijn boek uit  2013. Het verhaal draait om de ernstig zieke Tilly die niet wil dat haar man alleen achterblijft. Zij zoekt een goede vriendin voor hem en als die op visite komt, blijkt dat de twee elkaar al heel goed kennen.

De drie rollen worden gespeeld door Marijke Geertsma, Anke Bijlsma en Jan Arendz. Meer over het stuk en de personages, klik hier.

Waar en wanneer wordt
"De man fan dyn libben" gespeeld?

Er zijn al veel data en speellocaties van “De man fan dyn libben” bekend.
Deze staan op de speellijst die via deze link is te vinden.

Rabobank clubsponsoractie

Freonen van Jan en Marijke, die lid zijn van de Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland kunnen vijf euro uit de sponsorpot fan de bank bestemmen voor het gezelschap. Dat kan tot en met 11 oktober 2019. Alleen leden van de bank (de Rabobank is immers coöperatief) doen mee aan de actie. Maar… wie geen lid is, kan dat natuurlijk worden. Het is gratis en er is maar een verplichting: je moet een rekening hebben bij de betreffende bank. Voor het doneren van de vijf of tien euro moet de code van het toegezonden stemformulier worden gebruikt. Stemmen kan alleen via rabobank.nl/clubsupport.

Jan Arendz op de preekstoel

Vrijdag 9 november 2018 stond Jan Arendz in de Sneker Oosterkerk op de preekstoel. Niet als lekenprediker, maar als de verteller van het “Verhaal van Sneek”. Jan Brens, bekend van een aantal muzikale elementen had de “hoogtepunten” van de Sneker historie gelardeerd met toepasselijke liedjes.